skip to Main Content

Privacy policy

Alle gegevens die elektronisch door jou worden verstrekt, worden verwerkt in een zeer goed beveiligde webomgeving. Wij gebruiken die gegevens uitsluitend voor het afwikkelen van kooptransacties. Gegevens zullen nooit aan derden worden verstrekt. Hieronder lees je de uitgebreide toelichting.

Contactgegevens

Evy+Anne Duurzaam Slapen
Troskerslaan 19
1185 BV Amstelveen

De gegevens die wij verwerken en het doel daarvan

Wij verwerken uitsluitend de gegevens die noodzakelijk zijn om een gesloten transactie goed en volledig te kunnen afwikkelen.
Deze gegevens zijn:

  • NAW gegevens (Naam, Adres, Woonplaats)
  • Emailadres
  • Mobiel nummer (dan wel nummer van een vaste telefoonlijn)
  • Bankgegevens

Toestemming voor het verwerken van gegevens

De toestemming wordt gegeven door het bij een aankoop verstrekken van de hierboven genoemde gegevens.
Inzage in verwerkte gegevens; mogelijkheid om gegevens te laten wijzigen, te laten beperken of te laten wissen
Hierboven is al vermeld welke gegevens worden verwerkt. De klant heeft recht om schriftelijk of per email daarover vragen te stellen. Een reactie daarop wordt binnen vier weken gegeven.
Eveneens heeft de klant het recht om onjuiste gegevens te laten wijzigen of om de verwerkte gegevens geheel of gedeeltelijk te laten wissen.

Beveiliging van de gegevens

De gegevens worden online bewaard in het webshopsysteem Woocommerce. Alleen wij hebben toegang tot de verwerkte gegevens. Een gecodeerde verbinding (SSL-verbinding) zorgt ervoor dat de gegevens niet voor onbevoegden toegankelijk zijn.
Mochten derden desondanks onrechtmatig de beschikking krijgen over verwerkte gegevens, dan lichten wij daarover de Autoriteit Persoonsgegevens (de nationale toezichthouder) in. Eveneens wordt dan bericht gegeven aan de betreffende klant(en).

Hoe lang worden gegevens bewaard?

Nadat een transactie geheel is afgewikkeld blijven de gegevens in het webshopsysteem staan zoals hierboven vermeld. Facturen met persoonsgegevens worden op grond van belastingwetgeving gedurende 7 jaar bewaard; dat gebeurt offline.

Ter beschikking stellen van klantgegevens aan derden

Het enige doel van de gegevensverwerking is het afwikkelen van transacties met de klant. Er wordt op geen enkele wijze informatie over de klant aan derden verstrekt.

Klachten

De klant heeft het recht een klacht betreffende privacy in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 

Close search

Winkelmand

Back To Top