skip to Main Content

Privacy policy

Alle gegevens die elektronisch door jou worden verstrekt, worden verwerkt in een zeer goed beveiligde webomgeving. Wij gebruiken die gegevens uitsluitend voor het afwikkelen van kooptransacties. Gegevens zullen nooit aan derden worden verstrekt. Een nieuwsbrief wordt alleen gestuurd wanneer je hebt aangegeven deze te willen ontvangen. Het is ten alle tijden mogelijk om je weer uit te schrijven voor de nieuwsbrief. Zie voor meer informatie over in- en uitschrijven voor de nieuwsbrief FAQ.

Back To Top